Paul van Putten

Advocaat

Paul van Putten |Verkeersstrafrecht.nl.

Paul van Putten

Advocaat

Paul van Putten

Cliënten en collega’s omschrijven Paul als sociaal en toegewijd. Naast aanzienlijke juridische kennis, beschikt Paul over een zorgvuldige, duidelijke en klantgerichte aanpak, opdat hij de best mogelijke resultaten voor zijn cliënten behaalt.

Naast de behandeling van commune strafzaken (gewelds- en zedenzaken, vermogens- en opiumdelicten), richt Paul zich ook op de behartiging van belangen van minderjarigen, zowel in het jeugdstrafrecht als in het civiele (jeugd)recht. Ook staat hij ouders bij die te maken krijgen met een ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing van hun minderjarige. Aan de Universiteit Utrecht heeft Paul met goed gevolg de specialisatieopleiding jeugdstrafrecht gevolgd. Daarbij is Paul lid van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten.

Daarnaast heeft Paul bijzondere interesse in het bestuursrecht en staat hij graag mensen bij in zaken tegen overheidsinstanties zoals gemeenten, UWV en het CBR. Indien sprake is van gemeentelijke handhaving, zoals overtreding van de APV, woningsluiting op grond van de Opiumwet, kan Paul uw belangen ook behartigen. Verwant met het strafrecht zijn ook de VOG- en VGB-zaken, die vallen onder het bestuursrecht. Als uw aanvraag VOG of VGB is afgewezen, kan Paul u bijstaan.

Als raadsman in strafzaken heeft Paul een landelijke praktijk. Ook in bestuursrechtelijke procedures tegen overheidsinstanties (zoals gemeenten/UWV/CBR) procedeert hij door het hele land.

Paul is Local Partner van onze vestiging Almere.

Wilt u meer weten of direct contact? Klik hier!