Snelheidsovertreding

Een snelheidsovertreding is snel gemaakt. Voordat u het weet vindt u een envelop op de mat met het dwingende verzoek om een bepaald bedrag over te maken. Soms blijft het daarbij, maar er kan ook sprake zijn van meer vergaande gevolgen, zoals de invordering van uw rijbewijs en een registratie op uw justitiële documentatie (strafblad). Dan is sprake van een forse snelheidsoverschrijding en dus een snelheidsovertreding. Hieronder volgt een overzicht.

Snelheidsmeting

De politie gebruikt een aantal verschillende middelen om de snelheid van voertuigen te meten. De meetmiddelen moeten voldoen aan technische voorschriften. Voor de meeste meetmiddelen moet een agent een speciale opleiding hebben gevolgd. Een agent kan de snelheid vaststellen door op de snelheidsmeter van zijn dienstvoertuig te kijken en de verdachte over een bepaalde afstand te volgen. Dat heeft snelheidsmeting door een gekalibreerde boordsnelheidsmeter. Daarnaast gebruikt de politie vaak een lasersnelheidsmeter (ook wel: lasergun), een mobiele radarsnelheidsmeting (het meetaparaat bevindt zich dan vaak op een statief langs de kant van de weg) of trajectsnelheidsmeter (waardoor de lengte van het traject, de tijdsduur en de gemiddelde snelheid in kaart kan worden gebracht).

30 km/u en meer

Tot en met een overschrijding van 30 km/u valt de zaak binnen de zogenoemde Wet Mulder. De inning van de boetes komt met deze wet buiten het strafrecht en staat gelijk aan het innen van een belastingheffing (administratief recht). De sanctie is een boete voor de snelheidsovertreding, maar zal niet worden geregistreerd op uw strafblad. Bereken hier de hoogte van de boete.

Bij snelheidsoverschrijdingen van meer dan 30 km/u wordt de zaak serieuzer. Deze worden gezien als forse snelheidsoverschrijdingen en vallen deze snelheidsovertredingen binnen het strafrecht. U krijgt dan in beginsel een strafbeschikking thuis van het Openbaar Ministerie in de vorm van een geldboete. Betaal die nooit direct, maar overleg altijd eerst met een advocaat. Wellicht is het namelijk zinvol om daartegen verzet aan te tekenen.

Zie voor meer informatie over recidive binnen 2 jaar deze blog: klik hier >>>

U dient extra waakzaam te zijn bij snelheidsoverschrijdingen van 50 km/u of meer of bij recidive binnen twee jaar. Dan kan het OM u een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen of u dagvaarden om voor een rechter te verschijnen. Ook bij een eerste snelheidsoverschrijding van 50 km/u loopt u dus het risico om uw rijbewijs voor langere tijd kwijt te raken.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Betaalt u de strafbeschikking voor de forse snelheidsovertredingen, dan komt dat op uw strafblad. Een strafbeschikking is namelijk een veroordeling en kunnen meetellen als u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvraagt voor uw nieuwe baan. Is dat voor een baan in het transport (bijvoorbeeld als vrachtwagen- of taxichauffeur) dan kan de VOG worden geweigerd. Tegen de weigering kunt u bezwaar maken. Wij kunnen u daarbij helpen.

Verhoor door het CJIB

Als u verdacht wordt van een forse snelheidsoverschrijding, krijgt u vaak een brief van het CJIB met als onderwerp ‘kennisgeving strafbaar feit en ontbieding verhoor’. Daarin wordt u gevraagd om contact op te nemen met het CJIB en een verklaring af te leggen over de snelheidsovertreding. Het CJIB wil weten of u de bestuurder was van het voertuig of u erkent dat u te hard hebt gereden en, zo ja, wat de reden was voor het te hard rijden. Binnen een bepaalde termijn willen ze dat u belt om uw verhaal te doen. U wordt dan ‘verhoord’. Hoewel de gesprekken niet lang duren, hooguit een paar minuten, kunnen de gevolgen groot zijn. Ons advies is daarom om eerst contact met ons op te nemen.

Het CBR

Na het begaan van een forse snelheidsovertreding kan het vermoeden ontstaan dat u niet rijvaardig bent. De politie doet dan een melding bij het CBR. Afhankelijk van de feiten kan het CBR besluiten dat u een cursus, zoals een Educatieve Maatregel Verkeer, moet volgen of dat u een onderzoek rijvaardigheid moet doen door het CBR. Dat zijn dure cursussen. Als blijkt dat u niet aan de eisen voldoet, wordt uw rijbewijs door het CBR ingevorderd. Ook al voelt het wellicht dat u wordt gestraft door het CBR, het traject bij het CBR staat helemaal los van een strafzaak.

Wilt u meer weten of direct contact? Klik hier!