CBR

Naast de strafrechtelijke invordering van het rijbewijs door het Openbaar Ministerie, kan ook het CBR maatregelen nemen waardoor u, al dan niet tijdelijk, niet van uw rijbewijs gebruik kunt maken. Het CBR heeft van de wetgever de taak gekregen om de veiligheid op de weg te waarborgen en daarvoor mag het CBR vergaande bestuursrechtelijke maatregelen aan u opleggen.

Die bevoegdheid van het CBR staat los van een eventuele strafrechtelijke procedure. Zelfs wanneer de officier van justitie of de strafrechter het rijbewijs teruggeeft, kan het rijbewijs door het CBR alsnog ongeldig worden verklaard. Dit wordt dan geen straf genoemd, maar een maatregel ter bescherming van de veiligheid op de weg.

Welke maatregelen kan het CBR allemaal opleggen en wanneer?

Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA, kosten: € 625) – Een LEMA wordt opgelegd wanneer het vermoeden bestaat dat u met alcohol op aan het verkeer heeft deelgenomen. Het gaat dan om een promillage van meer dan 0,8‰, maar minder dan 1,0‰ (350 – 435 µg/l). Bij beginnende bestuurders is dat tussen de 0,5 en 0,8‰ (220 – 350 µg/l). Een lichte EMA wordt in een aantal specifieke gevallen niet opgelegd, onder andere wanneer een ongeval met zwaar lichamelijk letsel is veroorzaakt of in de afgelopen vijf jaar al eens eerder een maatregel aan de betrokkene is opgelegd. Deze cursus duurt twee dagdelen.

Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA, kosten: € 1000) – Een reguliere EMA wordt opgelegd bij een promillage van 1,0 – 1,8‰ (435 µg/l – 785 µg/l). Bij beginnend bestuurders is dat tussen de 0,8 en 1,3‰ (350 – 570 µg/l). De cursus beslaat drie cursusdagen en dient ertoe bestuurders meer bewustzijn bij te brengen over de gevaren van rijden onder invloed van alcohol

Schorsing rijbewijs – In bepaalde gevallen kan het CBR de geldigheid van het rijbewijs schorsen. Dit gebeurt onder andere bij een promillage van 1,8 (785 µg/l) of meer, bij beginnend bestuurders bij een promillage van 1,3‰ (570 ug/l) of meer. Daarnaast kan het CBR de geldigheid van het rijbewijs schorsen in een aantal specifiek genoemde gevallen, zoals ingeval van spookrijden of wanneer sprake is van bewust inrijden op een andere weggebruiker.

Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG, kosten: € 1180) – De EMG is een cursus die het CBR oplegt bij herhaaldelijk verrichten van gevaarlijk of risicovol rijgedrag. Hierbij kunt u denken aan onnodig remmen en stoppen, bumperkleven, klemrijden, het rakelings passeren van andere weggebruikers, negeren van een rood verkeerslicht, etc.  De cursus duurt drie dagen.

Onderzoek naar de rijgeschiktheid (kosten eerste onderzoek: € 1192)  – De ingrijpendste maatregel die het CBR kan opleggen, is het onderzoek naar de rijgeschiktheid. Dit onderzoek is mogelijk in verband met rijden onder invloed van zowel alcohol, als drugs. Bent u aangehouden met een alcoholgehalte van 1,8‰ (785 µg/l) of meer en als beginnend bestuurder 1,3‰ (570 µg/l) of meer, dan wordt door het CBR een onderzoek naar de rijgeschiktheid opgelegd. In afwachting van dat onderzoek is uw rijbewijs bovendien ongeldig.

Het onderzoek bestaat uit vier onderdelen: een psychiatrisch onderzoek, een lichamelijk onderzoek, een bloed- of urineonderzoek en een vraaggesprek. Alle onderdelen zijn erop gericht om na te gaan of er aanwijzingen zijn voor de conclusie dat sprake is van alcohol- of drugsmisbruik in ruime zin. Wij adviseren om altijd contact met een gespecialiseerd verkeersrechtadvocaat op te nemen voordat u zich door het CBR laat onderzoeken. Wanneer u goed voorbereid aan het onderzoek begint en u daarover laat adviseren, is de kans dat u goed door het onderzoek heen komt groter.

Er staat ook nogal wat op het spel. Komt u niet goed door het onderzoek heen en vindt het CBR dat er voldoende aanwijzingen zijn dat u een alcohol- of drugsmisbruiker in ruime zin bent, dan wordt uw rijbewijs voor de duur van een jaar ongeldig verklaard. Na dat jaar mag dan met een eigen verklaring (te koop bij de gemeente) een nieuw rijbewijs worden aangevraagd, waarna u opnieuw wordt onderzocht.

Wat kunt u doen als het CBR een maatregel aan u heeft opgelegd?

Tegen elke opgelegde maatregel kan bezwaar worden gemaakt. Eventueel bezwaar tegen een opgelegde maatregel schort de gevolgen van het besluit niet op. Wel gebeurt het regelmatig dat het CBR hangende het bezwaar even wacht met het inplannen van bijvoorbeeld een onderzoek. In de bezwarenprocedure wordt schriftelijk naar voren gebracht waarom iemand het oneens is met de opgelegde maatregel. Aansluitend kan er al dan niet telefonisch nog een hoorzitting volgen.

Wat zijn de kansen bij het indienen van een bezwaarschrift?

De mogelijkheden om met succes bezwaar te maken tegen een beslissing van het CBR zijn beperkt. Persoonlijke omstandigheden kunnen geen grond voor bezwaar zijn. Dat u bijvoorbeeld uw rijbewijs erg nodig heeft voor uw werk of al jarenlang schadevrij rijdt, zijn omstandigheden die voor het CBR irrelevant zijn. Bezwaar heeft wel kans van slagen als kan worden aangetoond dat de mededeling die door de politie aan het CBR is gedaan, onjuistheden bevat of de resultaten van het onderzoek de conclusie dat van alcohol- of drugsmisbruik sprake is, niet kunnen dragen.

Indien u reden ziet om bezwaar te maken tegen het CBR, adviseren wij u om daarvoor een verkeersrechtspecialist in te schakelen. Wanneer u overweegt bezwaar te maken, dan kunt u geheel vrijblijvend contact op nemen met een van onze verkeersrechtspecialisten. Wij kunnen u een realistisch beeld voorspiegelen van de kans van slagen van het bezwaar.

Verkeersrecht specialisten

Zowel op onze vestiging in Amsterdam als in Almere zijn deskundigen op het gebied van het verkeersrecht werkzaam.

Voor onze advocaten in Amsterdam kunt u contact opnemen via het nummer 020- 6750756.

Voor onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten in Almere kunt u via het nummer 036- 5358080 contact opnemen.

Wilt u meer weten of direct contact? Klik hier!