Blokkerende boeren berechten – wat zegt het verkeersstrafrecht?

De boerenprotesten kunnen u wanneer u het nieuws volgt haast niet ontgaan zijn. Geëscaleerde protesten hebben al geleid tot verdenking van ernstige misdrijven als openlijke geweldpleging en poging doodstraf – met een tiental arrestaties als gevolg. Ook voor het verkeersstrafrecht zijn de protesten van de boeren uiterst relevant. Vele boeren hebben voor hun protest  met de tractor immers snelwegen compleet geblokkeerd, iets waar u zelf in de file wellicht ook last van heeft gehad. Wat staat deze blokkerende boeren volgens het verkeersrecht te wachten?

Landbouwvoertuigen zijn verboden op de snelweg

Boerenprotesten | Verkeersstrafrecht.nl

Voorop staat ten eerste dat het verboden is met een landbouwvoertuig op de snelweg te rijden. Dit is logisch, aangezien landbouwvoertuigen de minimumsnelheid op de snelweg van 60 km/u niet zullen halen. Dit kan tot gevaar leiden. Het creëren van dergelijke gevaarlijke situaties op de weg is strafbaar gesteld in artikel 5 van de wegenverkeerswet.  Voor een veroordeling voor dit feit is het niet noodzakelijk dat er daadwerkelijk een botsing heeft plaatsgevonden, enkel dat men zich zo heeft gedragen dat gevaar op de weg kon worden veroorzaakt. Rechtspraak wijst bovendien uit dat spookrijden, iets dat enkele boeren hebben gedaan om uit handen van de politie te blijven, een aanwijzing kan zijn dat iemand niet langer beschikt over de rijvaardigheid en/of geschiktheid een voertuig te besturen (artikel 130 wegenverkeerswet).

Ongelukken tijdens boerenprotesten

Soms hebben de boerenprotesten al tot ongelukken op de snelweg geleid. Zo vielen er drie gewonden bij een ongeluk op de A12, in de buurt van Ede. Wanneer dergelijke ongelukken met ernstige gevolgen plaatsvinden komt artikel 6 van de wegenverkeerswet, de ernstigere variant van artikel 5, in beeld. Dan gaat het over een ernstig misdrijf. Hiervoor moet wel sprake zijn van ‘schuld’. Aangezien het in beginsel gevaarlijk is je op de snelweg met de tractor te begeven, zou het goed kunnen dat de veroorzakers van ernstige ongelukken hiervoor veroordeeld kunnen worden.

Blokkerende boeren strafbaar

De blokkerende boeren lijken volgens het verkeersrecht dus strafbaar. Welke strafeis ligt voor de hand? Voor een vergelijking kan men naar de veroordeling van de ‘blokkeerfriezen’ kijken. De friezen hadden eerst gehoopt op vrijspraak, maar de straf van de rechtbank was zeker niet mals. Zo hebben vijftien blokkeerfriezen een taakstraf van 90 uur gekregen. De straf viel daar nog lager uit, aangezien er geen ongelukken waren gebeurd en het één incident betrof. Mocht het Openbaar Ministerie en de politie nu hard achter de boeren aangaan, kan overtreding van het verkeersrecht misschien tot nog hogere straffen leiden.

Wilt u meer weten of direct contact? Klik hier!