Rijbewijs ingevorderd door rijden onder invloed van alcohol

Door: Caprice Goeree

De politie kan ervoor kiezen om een bestuurder staande te houden als die opvallend rijgedrag vertoont (bijvoorbeeld slingerend over de weg rijdt). Daarnaast kan sprake zijn van een zogenaamde ‘alcoholfuik’. De politie zet de bestuurder dan aan de kant zodat een voorlopige blaastest kan worden uitgevoerd. Door deze blaastest kan de bestuurder verdachte worden van rijden onder invloed van alcohol. Bij de voorlopige blaastest dient de bestuurder in een pijpje te blazen dat is aangesloten op een meter van het voorlopige ademanalyseapparaat. Deze meter toont aan of de bestuurder vermoedelijk teveel heeft gedronken.

Rijbewijs ingevorderd door rijden onder invloed van alcohol | Verkeersstrafrecht.nl

Definitieve blaastest

Als de uitslag van de voorlopige blaastest aangeeft dat de bestuurder vermoedelijk teveel heeft gedronken, wordt de bestuurder meegenomen naar het politiebureau voor een definitieve blaastest (ademanalyse). Er moeten twee geldige uitslagen zijn en de uitkomst daarvan geldt als definitief bewijsmateriaal. De blaastest geeft een uitslag in promillage of UGL. Deze uitslag kan worden beïnvloed door het lichaamsgewicht, het geslacht van de bestuurder en het tijdsbestek waarin de bestuurder de alcohol heeft genuttigd.

Waneer te veel alcohol?

Wanneer heeft de bestuurder te veel alcohol genuttigd? De bestuurder is een ‘ervaren bestuurder’ indien hij of zij langer dan vijf jaar zijn of haar autorijbewijs heeft. Voor bestuurders van scooters en brommers geldt een termijn van zeven jaar. Wanneer de bestuurder korter dan vijf jaar zijn rijbewijs heeft, is sprake van een ‘beginnend bestuurder’. Beginnend bestuurders mogen een maximum uitslag hebben van 88 UGL ofwel 0,2 promille. Bij ervaren bestuurders is dat 220 UGL ofwel 0,5 promille. Een beginnend bestuurder kan zijn rijbewijs kwijtraken wanneer hij of zij een uitslag heeft van 350 UGL ofwel 0,8 promille. Bij een ervaren bestuurder ligt die grens op 570 UGL ofwel 1.3 promille. Dat is meer dan zes glazen alcoholische dranken (mede afhankelijk van het soort alcohol natuurlijk). Wanneer de uitslag op een van bovengenoemde grenswaardes ligt, kan het rijbewijs direct worden ingevorderd. De bestuurder mag dan niet meer verder rijden.

Invordering bij …. Alcoholgehalte in de adem (µg/l) Alcoholgehalte in het bloed in promille ‰
Beginnend bestuurder (rijbewijs < 5 jaar) >  350 µg/l > 0,8 ‰
Ervaren bestuurder (rijbewijs > 5 jaar) > 570 µg/l > 1,3 ‰

Strafvordering rijden onder invloed

Rijden onder invloed is een misdrijf. Er zijn verschillende straffen die daarvoor kunnen worden opgelegd. Dat kan variëren van een rijverbod en hoge geldboetes, tot een gevangenisstraf en ontzegging van de rijbevoegdheid. Zie daarvoor het onderstaande schema: Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijverbod (artikel 8, 162 en 163 WVW 1994), geldend op 31-12-‘21:

ERVAREN BESTUURDERS
Schaal Bloed/alcohol gehalte (promille) Adem/alcohol gehalte (UGL) First offender 1x recidive of gevaarlijk rijgedrag first offender Meerdermalen recidive (= dagvaarden) of; 1x recidive + gevaarlijk rijgedrag
Schaal I 0,54-0,80 ‰ 235-350 µg/l GB €300 GB €450 Eis GB €600 + 4 mnd OBM ov
Schaal II 0,81-1,00 ‰ 355-435 µg/l GB €425 GB €600 Eis GB €850 + 4 mnd OBM ov
Schaal III 1,01-1,15 ‰ 440-500 µg/l GB €550 GB €800 + 2 mnd OBM ov Eis GB €1.100 + 4 mnd OBM ov
Schaal IV 1,16-1,30 ‰ 505-570 µg/l GB €650 GB €950 + 4 mnd OBM ov Eis GB €1.300 + 6 mnd OBM ov of; 50 uur TS + 6 mnd OBM ov
Schaal V 1,31-1,50 ‰ 575-650 µg/l GB €650 + 4 mnd OBM ov GB €950 + 6 mnd OBM ov (indien mogelijk 2e punt 123b WVW 199, dan dgv) Eis GB €1.300 + 6 mnd OBM ov of; 50 uur TS + 6 mnd OBM ov
Schaal VI 1,51-1,65 ‰ 655-715 µg/l GB €750 + 6 mnd OBM ov GB €1.100 + 7 mnd OBM ov Eis GB €1.500 + 7 ,md OBM ov of; 60 uur TS + 7 mnd OBM ov
Schaal VII 1,66-1,80 ‰ 720-785 µg/l GB €850 + 7 mnd OBM ov GB €1.200 + 8 mnd OBM ov of; 50 uur TS + 8 mnd OBM ov 60 uur TS + 2 wk GS vw + 8 mnd OBM ov of; 2 wk GS ov + 8 mnd OBM ov
Schaal VIII 1,81-2,00 ‰ 790-865 µg/l GB €950 + 8 mnd OBM ov GB €1.400 + 9 mnd OBM ov of; 60 uur TS + 9 mnd OBM ov 60 uur TS + 2 wk GS vw + 9 mnd OBM ov of; 2 wk GS ov + 9 mnd OBM ov
Schaal IX 2,01-2,15 ‰ 870-945 µg/l GB €1.000 + 9 mnd OBM ov 40 uur TS + 1 wk GS vw + 10 mnd OBM ov of; 1 wk GS ov + 10 mnd OBM ov 80 uur TS + 2 wk GS vw + 10 mnd OBM ov of; 2 wk GS ov + 10 mnd OBM ov
Schaal X 2,16-2,35 ‰ 950-1.020 µg/l GB €1.100 + 10 mnd OBM ov 40 uur TS + 1 wk GS vw + 12 mnd OBM ov of; 1 wk GS ov + 12 mnd OBM ov 80 uur TS + 2 wk GS vw + 12 mnd OBM ov of; 2 wk GS ov + 12 mnd OBM ov
Schaal XI 2,36-2,50 ‰ 1.025-1.090 µg/l 60 uur TS

+ 12 mnd OBM ov

60 uur TS + 2 wk GS vw + 14 mnd OBM ov of; 2 wk GS ov + 14 mnd OBM ov 2 wk GS ov + 14 mnd OBM ov
Schaal XII 2,51-2,75 ‰ 1.095-1.195 µg/l 80 uur TS + 14 mnd OBM ov 80 uur TS + 2 wk GS vw + 16 mnd OBM ov of; 2 wk GS ov + 16 mnd OBM ov 2 wk GS ov + 16 mnd OBM ov
Schaal XIII 2,76-2,95 ‰ 1.200-1.295 µg/l 100 uur TS + 16 mnd OBM ov 100 uur TS + 2 wk GS vw + 18 mnd OBM ov of; 3 wk GS ov + 18 mnd OBM ov 4 wk GS ov + 20 mnd OBM ov
Schaal XIV 3,01-3,20 ‰ 1.300-1.395 µg/l 100 uur TS + 18 mnd OBM ov 100 uur TS + 2 wk GS vw + 20 mnd OBM ov of; 4 wk GS ov + 20 mnd OBM ov 4 wk GS ov + 20 mnd OBM ov
Schaal XV 3,21-3,45 ‰ 1.400-1.495 µg/l 100 uur TS + 20 mnd OBM ov 100 uur TS + 2 wk GS vw + 22 mnd OBM ov of; 4 wk GS ov + 22 mnd OBM ov 4 wk GS ov + 22 mnd OBM ov
Schaal XVI 3,46 ‰ en hoger 1.500 µg/l en hoger 100 uur TS + 22 mnd OBM ov 100 uur TS + 2 wk GS vw + 24 mnd OBM ov of; 4 wk GS ov + 24 mnd OBM ov 4 wk GS ov + 24 mnd OBM ov
Weigering (art. 163 WVW 1994) GB €1.000 + 9 mnd OBM ov 40 uur TS + 1 wk GS vw + 10 mnd OBM ov of; 1 wk GS ov + 10 mnd OBM ov 80 uur TS + 2 wk GS vw + 10 mnd OBM ov of; 2 wk GS ov + 10 mnd OBM ov

OBM: ontzegging rijbevoegdheid
GS: gevangenisstraf
TS: taakstraf
GB: geldboete
Ov: onvoorwaardelijk
Vw: voorwaardelijk

Invordering rijbewijs

In de volgende situaties kan het rijbewijs ook worden ingevorderd:

 • een verdenking van het rijden onder invloed van andere stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zoals medicijnen of drugs;
 • het weigeren van medewerking aan een alcoholonderzoek;
 • snelheidsovertredingen van meer dan 50 km/h. Een snelheidsovertreding van meer dan 30 km/h kan ook al leiden tot het invorderen van een rijbewijs, als dit binnen de bebouwde kom gebeurt of als u op een bromfiets rijdt;
 • wanneer er bij een verkeersongeval aanwijzingen zijn dat de bestuurder grote verkeersfouten heeft gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u agressief en te hard rijdt.

Rijbewijs terug krijgen

Hoe krijg je je rijbewijs terug wanneer deze is ingevorderd? Allereerst dient na te worden gegaan waar het rijbewijs ligt. Dat kan bij de politie zijn, maar ook bij het openbaar ministerie of het CBR. Wanneer het rijbewijs door de politie is ingevorderd, dient de politie binnen drie dagen het rijbewijs naar het openbaar ministerie te sturen. De officier van justitie zal uiteindelijk beslissen of het rijbewijs teruggegeven mag worden. Deze beslissing dient binnen 10 dagen na het invorderen van het rijbewijs te worden genomen. Binnen dit termijn kan een verzoekschrift aan de officier worden geschreven om het rijbewijs terug te geven. Dit verzoek dient goed en uitvoerig te worden onderbouwd. U kunt een advocaat vragen om dit te doen, maar u kunt zelf ook een verzoekschrift opstellen.

Het verzoekschrift dient aan de volgende vereisten te voldoen:

 • Vermeld uw naam, adres en BSN nummer;
 • U dient goed uit te leggen waarom u het niet eens bent met het ingevorderde rijbewijs;
 • Leg goed uit waarom het urgent is dat u het rijbewijs terugkrijgt. Leg duidelijk uit waarom u geen gebruik kan maken van alternatief vervoer;
 • Probeer zoveel mogelijk bovenstaande redenen te onderbouwen met bewijsstukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een werkgeversverklaring;
 • Vergeet niet het verzoek te ondertekenen en de datum te vermelden. Het verzoek dient immers binnen de beslistermijn van tien dagen bij het OM te zijn;
 • U dient dit verzoek op te sturen per post naar het parket CVOM (t.a.v. t.a.v. afd. rijbewijsadministratie, Postbus 8267, 3503 RG Utrecht).

Beslissing officier van justitie

Zoals eerder benoemd, dient de officier van justitie binnen 10 dagen na de invordering van het rijbewijs te beslissen over de teruggave van het rijbewijs. De officier van justitie kan de volgende beslissingen nemen:

 • De officier kan beslissen dat u het rijbewijs terugkrijgt. Dit is voor dat moment mooi. Dit betekent echter niet dat daarmee ook de strafzaak is beëindigd. Hou er rekening mee dat de rechter – of de officier van justitie op een OM-hoorzitting – op een later moment bij de behandeling van de strafzaak nog kan beslissen om het rijbewijs alsnog langer in te houden. Deze teruggave is dus voorlopig.
 • De officier kan beslissen dat het rijbewijs langer dan tien dagen wordt ingehouden. U krijgt dan per post te horen voor hoeveel maanden het rijbewijs wordt ingehouden. Houd er rekening mee dat u bij een snelheidsovertreding al snel uw rijbewijs twee maanden kwijt bent en dat dit bij een alcohol- of drugsovertreding al snel kan oplopen tot meer dan zes maanden.

Maar wat gebeurt er als de officier van justitie niet binnen het gestelde termijn een beslissing neemt? In dat geval moet het rijbewijs terug worden gegeven.

Bezwaarschrift teruggave rijbewijs

Indien de officier van justitie beslist dat het rijbewijs langer dient te worden ingehouden, dan kan tegen die beslissing in bezwaar worden gegaan. Er kan dan een bezwaarschrift bij de rechter worden ingediend. In het bezwaarschrift wordt verzocht om teruggave van het rijbewijs. Het is verstandig om het bezwaarschrift door een advocaat te laten opstellen en een advocaat mee te nemen naar de zitting, zodat de advocaat het bezwaarschrift kan toelichten.

Het bezwaarschrift dient aan de volgende vereisten te voldoen:

 • Vermeld uw naam, adres en het parketnummer;
 • Vermeld de beslissing waarmee u het oneens bent;
 • U dient goed uit te leggen waarom u het niet eens bent met deze beslissing. Leg uit waarom u niet zonder dit rijbewijs kunt. Ook is het weer van belang dat u uitlegt waarom het urgent is dat u het rijbewijs terugkrijgt;
 • Probeer zoveel mogelijk bovenstaande redenen te onderbouwen met bewijsstukken;
 • Vergeet niet het verzoek te ondertekenen en de datum te vermelden;
 • U dient dit verzoek op te sturen per post. Als u nog geen oproep voor een OM-hoorzitting of dagvaarding heeft gekregen, stuur dit bezwaarschrift dan naar de rechtbank van het arrondissement waar de overtreding is begaan. Welke rechtbank dit is, kunt u zien op www.rechtspraak.nl. Heeft u al wel een oproep voor een OM-hoorzitting of dagvaarding gekregen, stuur dit bezwaarschrift dan op naar de rechtbank van het arrondissement waar u moet verschijnen. Dit adres staat op de oproep of de dagvaarding;
 • Vermeld hierbij op de envelop bij het adres: t.a.v. Afdeling Strafrecht.

Teruggave rijbewijs

De rechter kan vervolgens beslissen of het rijbewijs wordt teruggeven, dan wel blijft ingevorderd. U kunt tegen deze beslissing binnen veertien dagen in cassatie bij de Hoge Raad. U bent dan verplicht een advocaat in de arm te nemen. De Hoge Raad zal gaan bekijken of de rechter het recht juist en correct heeft toegepast bij de beslissing op het bezwaarschrift. De Hoge Raad zal aldus niet nogmaals naar de feiten en omstandigheden kijken.

Te hard rijden of rijden onder invloed

Voor te hard rijden of rijden onder invloed kunt u een straf opgelegd krijgen. Dat kan door de rechter op een strafzitting gebeuren. Ook kan de strafrechter beslissen dat het rijbewijs langer wordt ingehouden. Tegen de beslissing van de strafrechter kan in hoger beroep worden gegaan. Wanneer de strafrechter beslist dat een rijontzegging voor bepaalde tijd wordt opgelegd, dan wordt de tijd dat het rijbewijs ingevorderd is geweest daarvan afgetrokken.

Onderzoek rijongeschiktheid

De politie kan een melding doen bij het CBR dat u vermoedelijk onder invloed van teveel alcohol een voertuig heeft bestuurd of dat u vermoedelijk veel te hard heeft gereden. Het CBR kan u dan bijv. verplichten om een onderzoek naar rijongeschiktheid te doorlopen. Het CBR kan onder meer de volgende beslissingen nemen:

 • Een cursus rijvaardigheid of een cursus over alcohol in het verkeer. De kosten van zo’n cursus zijn hoog en moet u eerst voldoen voordat u aan de cursus mag deelnemen. Betaalt u niet, dan mag u ook niet rijden;
 • Een onderzoek bij een psychiater, een medisch onderzoek of onderzoek naar uw rijvaardigheid. Ook dit dient u zelf te betalen;
 • het rijbewijs ongeldig verklaren. In dat geval dient opnieuw te worden afgereden.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Wilt u meer weten of direct contact? Klik hier!