Rijden zonder (geldig) rijbewijs

Door: Caprice Goeree

Artikel 107 lid 1 WVW:

Aan de bestuurder van een motorrijtuig op de weg dient door de daartoe bevoegde autoriteit een rijbewijs te zijn afgegeven voor het besturen van motorrijtuigen van de categorie waartoe dat motorrijtuig behoort.

Het niet hebben van een rijbewijs houdt in dat iemand geen rijlessen heeft gevolgd en geen rijexamen heeft gehaald. Rijden zonder rijbewijs is een strafbaar feit en wordt door de wetgever aangemerkt als een overtreding. De maximale straf die kan worden gegeven voor het rijden zonder rijbewijs is een hechtenis van zes maanden en een geldboete van de derde categorie (€ 8.700,-).

Rijden zonder (geldig) rijbewijs | Verkeersstrafrecht.nl

Rijbewijs ongeldig verklaard of ontzegging rijbevoegdheid

De bestuurder die wel een rijbewijs heeft gehaald, kan dat ook weer verliezen. Zo kan het CBR het rijbewijs ongeldig verklaren of de rechter een ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen. De bestuurder die dan toch achter het stuur kruipt, maakt zich schuldig aan een misdrijf (art. 9 van de Wegenverkeerswet) als:

  • dat besluit tot ongeldigverklaring/ontzegging aan de bestuurder is bekendgemaakt;
  • na de ongeldigverklaring van het rijbewijs aan de bestuurder geen ander rijbewijs is afgegeven;
  • de bestuurder tijdens het besturen van het motorrijtuig ‘wist of redelijkerwijs moest weten’ dat zijn rijbewijs ongeldig was.

De maximale straf die in 2021 voor dit feit kon worden opgelegd, was een gevangenisstraf van 3 maanden of een geldboete van €9.000,-. Daarnaast kan ook een rijontzegging van maximaal vijf jaar worden opgelegd.

Strafeis openbaar minsterie

Het openbaar ministerie ging eind 2021 van de volgende strafeis uit:

Eerste overtreding OM-strafbeschikking vast tarief: €360
Tweede overtreding Dagvaarden, eis ter zitting: geldboete categorie 1 en 2 (€500) en categorie 3 (€375) en voor alle categorieën 1 week hechtenis voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar
Derde overtreding* Dagvaarden, eis ter zitting: 2 weken hechtenis onvoorwaardelijk
Vierde overtreding Dagvaarden, eis ter zitting: 4 weken hechtenis onvoorwaardelijk
Vijfde en volgende overtreding** Dagvaarden, eis ter zitting: 6 weken hechtenis onvoorwaardelijk


* Bij herhaald plegen binnen 3 jaar voertuig in beslag nemen
.
** Bij iedere volgende overtreding wordt de hechtenis steeds 2 weken verhoogd.

Advocaat rijden zonder rijbewijs

Het is van belang om direct een advocaat in te schakelen, omdat het accepteren van een strafbeschikking op uw strafblad staat en telt als een veroordeling. Een advocaat kan adviseren wanneer het wel of niet verstandig is om een strafbeschikking te accepteren.

Wilt u meer weten of direct contact? Klik hier!