Telefoon in de hand, een kostbaar gesprek

Rick van Leusden, advocaat verkeersstrafrecht

Het is de bedoelding om de aandacht tijdens het rijden zo veel mogelijk bij het verkeer te houden. Met een telefoon in de hand is het risico op een ongeval aanwezig. Daarom is het verboden om tijdens het besturen van een vrachtwagen, personenauto, motor, brom-/snorfiets en fiets een telefoon vast te houden.

`Vasthouden`

Maar wat wordt precies onder “vasthouden” verstaan? Natuurlijk valt de situatie daaronder dat de telefoon tijdens het rijden in de hand wordt gehouden, maar ook in andere situaties is daarvan sprake. Zo is het niet toegestaan om de mobiele telefoon aan de pols te bevestigen en die tijdens het rijden te bedienen of de telefoon tussen oor en schouder vast te klemmen. Hetzelfde geldt als de telefoon met oortjes met snoertje aan de telefoon is verbonden en waarbij continu de volumeknopjes worden vastgehouden (door een gesprek op te nemen/af te breken of het volume te regelen). Van “vasthouden” is daarentegen geen sprake als de knoppen aan het snoertje incidenteel worden ingedrukt.

Telefoon in de hand, een kostbaar gesprek | Verkeersstrafrecht.nl

Als de telefoon tijdens het rijden op luidsprekerstand op schoot ligt, is dat in principe geen ‘vasthouden’, ook niet als de bestuurder voortdurend naar de mobiele telefoon kijkt en het stuur met één hand vasthoudt. Deze handeling kan mogelijk wel als overtreding van art. 5 van de Wegenverkeerswet 1994 (verder: WVW) (het veroorzaken van gevaar op de weg) worden aangemerkt als daardoor het verkeer wordt gehinderd. Als het vasthouden van de telefoon – samen met nog een andere verkeersfout – leidt tot levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel, kan sprake zijn van roekeloos rijgedrag, art 5a WVW. De straffen daarop zijn niet mals. Als zwaar lichamelijk letsel of de dood volgt op het vasthouden van een telefoon kan dat – in beginsel samen met nog een andere verkeersfout – leiden tot een veroordeling voor het verkeersmisdrijf in art 6 WVW en dus hoge straffen.

Welke apparaten?

Net als voor een mobiele telefoon, geldt ook voor een tablet, navigatiesysteem of mediaspeler dat die niet tijdens het rijden mogen worden vastgehouden. En het bedienen van een smartwatch om je pols? Die mag – net als de volumeknopjes aan het oortelefoonsnoertje – wel incidenteel, maar niet continu worden bediend. Datzelfde geldt ook voor het zogenoemde `bakkie` (27MC-bakkie) of een ander apparaat dat uitsluitend incidenteel door middel van een knopje aan een snoer wordt bediend. Dat valt niet onder `vasthouden` en die mogen tijdens het rijden wel op die manier worden gebruikt.

Telefoon in telefoonhouder

Tegenwoordig kiezen de meeste bestuurders ervoor om de telefoon tijdens het besturen van hun motorvoertuig in een telefoonhouder vast te klikken. Bij het incidenteel bedienen van de telefoon geldt dat niet als vasthouden, maar nog steeds moet te allen tijde de aandacht bij het verkeer worden gehouden. Als u door het bedienen van de telefoon in de houder bent afgeleid en er vindt daardoor een ernstig ongeval plaats, kan dat een strafblad en hoge straffen tot gevolg hebben.

Boete

De boete voor niet handsfree bellen, loopt in de honderden euro´s (om precies te zijn: € 340,-, eind 2021). Die boete is uitsluitend voor het vasthouden van de telefoon tijdens het rijden. De problemen kunnen vele malen groter zijn als u daardoor betrokken raakt bij een ernstig ongeval, omdat u uw aandacht niet bij het verkeer houdt.

Gevangenisstraf

Houdt u een mobieltje vast en rijdt u tegelijkertijd bijvoorbeeld ook nog veel te hard rijdt en/of door rood, dan kan sprake zijn van “roekeloosheid”. Dat is ongeacht of er een verkeersongeval met letsel plaatsvindt. Wel moet door dat gedrag  levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander zijn ontstaan. Bij “roekeloosheid”, in de zin van art 52 WWVW,  schieten de straffen helemaal de hoogte in. Per 1 januari 2020 is dit verkeersgedrag namelijk een misdrijf, waarop maximaal 2 jaar gevangenisstraf staat.

Fietsers

Tenslotte de fietsers. Aanvankelijk was het voor fietsers toegestaan om de telefoon tijdens het rijden vast te houden. In 2019 is dat veranderd. Dat kwam door het toenemend gebruik van social media en uitbreiding van databundels. Fietser bedienden daardoor hun telefoon vaker voor langer tijd achter elkaar, waardoor de kans op ongeval toenam. Ook zijn de fietspaden een stuk drukker geworden en nam het verschil in snelheid tussen gebruikers van fietspaden toe (door o.m. elektrische fietsen). De wetgever heeft daarom bepaald dat ook fietser door het vasthouden van hun telefoon tijdens het rijden niet langer `cognitief en visueel´ afgeleid mogen zijn.

Meer weten? Neem dan contact met mij op.

Wilt u meer weten of direct contact? Klik hier!