Vrijspraak voor gebruik lachgas in het verkeer

Het gebruik van lachgas achter het stuur is de laatste tijd veel in het nieuws. Kennelijk is het populair onder gebruikers om lachgas net vóór of tijdens het rijden te gebruiken. Het is algemeen bekend dat lachgas bij bepaalde hoeveelheden de rijvaardigheid negatief kan beïnvloeden, maar er geldt geen algemeen verbod voor het gebruik van die stof achter het stuur. Waar gaat het dan wel om?

Hoeveelheid lachgas

Lachgas is een stof die waarschijnlijk een geringe of matige nadelige invloed op de rijvaardigheid heeft. Pas bij een hoge dosis lachgas wordt het link. Daarvan is in elk geval sprake bij het blootstellen aan lachgas gedurende 15 tot 30 minuten. Dat is een lange tijd. Wat als lachgas minder lang wordt gebruikt? Op dit moment is het onduidelijk of ook bij bijvoorbeeld 2-5 minuten (bij 4 tot 5 ademhalingen van een lachgasballon) een bestuurder niet meer tot behoorlijk besturen in staat wordt geacht.

lachgas verkeer

Rijvaardigheid

Stel dat wel kan worden bewezen dat lachgas achter het stuur is gebruikt, maar niet precies meer kan worden vastgesteld hoeveel van die stof is binnengekregen? Dan kan een bestuurder toch worden veroordeeld. Het is dan belangrijk om te kijken naar de omstandigheden van het geval. Vaak kan je uit die omstandigheden afgeleid dat de werking van lachgas het gedrag van de verdachte en zijn rijvaardigheid nadelig heeft beïnvloed. Een voorbeeld:

Als kan worden vastgesteld dat een verdachte lachgas heeft gebruikt en slingerend over de weg rijdt, traag reageert op vragen van een agent en rood doorlopen ogen heeft, komt een veroordeling dichtbij. Dan maakt het niet uit dat niet kan worden bewezen hoeveel lachgas is gebruikt, want dat was kennelijk zo veel dat hij zijn voertuig niet meer behoorlijk kon besturen (zie: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:7483)

Vrijspraak

Wanneer wordt een verdachte dus vrijgesproken? Als niet kan worden vastgesteld dat de bestuurder onder een zodanige invloed was dat hij niet meer goed kon rijden. Daarvoor kan van belang zijn om te weten hoeveelheid lachgas is geïnhaleerd, maar ook het rijgedrag van een verdachte kan hem verraden.

Zoekt u een in het verkeersstrafrecht gespecialiseerde advocaat? Neem dan contact op met een van ons.

Wilt u meer weten of direct contact? Klik hier!